Kobudo Venlo is een kleine club die zich bezig houdt met oude krijgskunsten van Japan en Okinawa. In iedere tak wordt één keer per week les gegeven. Dat betekent: iedere dag zelf trainen, één keer per week gezamenlijk les om te herhalen wat je hebt getraind en om nieuwe dingen te leren.

We trainen in gymzaal De Meule, Albert Cuypstraat, Venlo.

Kobudo Venlo is onderdeel van de Yugen Budo Shinkokai. Dat zijn de verenigde dojo, die vanuit dezelfde filosofie lesgeven in budo, de weg van de strijdkunsten. Die filosofie houdt o.a. in, dat we de klassieke strijdkunsten willen beoefenen, met alle aanverwante zaken. Een levensweg, waar we dingen doen omdat we weten dat het klopt, uit eigen ervaring, door duizenden uren training.

Daarnaast is Kobudo Venlo aangesloten bij de Nederlandse Federatie voor Krijgskunsten, de NFK. De NFK stimuleert en (mede)verzorgt een verantwoorde beoefening van krijgskunsten. De NFK richt zich daarbij nadrukkelijk op wat mensen en organisaties verbindt, zij streeft naar eenheid vanuit groot respect voor verscheidenheid.

NACE code R93.1